ОТКРИТА ПРАКТИКА НА ТЕМА „БЪЛГАРЧЕ СЪМ АЗ И ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА МОЯТА РОДИНА ЗНАМ!“ СЕ ПРОВЕДЕ В ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Медиа:

За втора поредна година педагогическият екип при ДГ “Васил Левски“ работи по тематична проверка на тема „Българче съм аз и традициите и обичаите на моята родина знам!“. Основните цели  и задачи на тематичната проверка като форма на вътрешна квалификация са използване на традиционни и съвременни подходи за реализиране на изяви в ежедневна и празнична среда, приобщаване към културни и общочовешки ценности, създаване на условия за сътрудничество и взаимодействие между родителите и детската градина, с цел приобщаване на децата към българската национална култура и възпитаване на родолюбие, запознаване с важни забележителности в родния край, възпитание в родолюбие. В рамките на тематичната проверка, пред родители и учители бе представена открита ситуация в четвърта група „Звездички“ на тема „Моята Родина – здрави корени, силни криле“. Практиката представи главният учител Анна Иванова. По забавен и увлекателен начин, чрез игри, дидактични упражнения, провокация, индивидуални и групови задачи, учителката затвърди конкретните представи на децата за родния град и  Родината, за различни природни, културни забележителности и исторически личности. Децата разшириха познанията си за националните символи, битовите и официалните български празници. А техните родители ги изненадаха с прекрасен подарък за всяко българско дете. Всяко дете получи последната книжка от поредицата „Българознайко“ – „Невероятният живот на Васил Левски“.

 

Галерия

 

По информация на ДГ „Васил Левски“