Открита практика на тема „Добри постъпки“ в ДГ „Чиполино“
Медиа:

В изпълнение на дейности по план за вътрешна квалификация на ДГ „Чиполино“ главен учител Бистра Тодорова представи пред млади учители открита практика на тема „Добри постъпки“. Темата беше подготвена с децата от четвърта възрастова група „Детелина“.

Чрез разнообразни игрови ситуации вниманието на бъдещите ученици беше насочено към осъзнаване на добри дела. Децата споделиха свои добри постъпки и такива на близки хора, откриваха ги в приказки. Малчуганите разбраха, че добротата е навсякъде – в усмивките на хората, в обичта между тях в протегнатата приятелска ръка. Те показаха, че са отлично подготвени за новата си роля на ученици.

По информация на: ДГ „Чиполино“