„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.” Това е мотото,  под което  стартира тази година Европейската седмица на професионалните умения в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”
Това е мотото, под което стартира тази година Европейската седмица на професионалните умения в Търговската гимназия.
Учениците от ХI б клас, професия „Офис мениджър”, специалност „Бизнес администрация”, демонстрираха своята готовност за изграждане на кариера. На 11.11.2020 година, в час по Мениджмънт на предприятието, те презентираха своите лични кариерни планове.Така започна урокът на тема: „Планирането – основна управленска функция”.

Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен, продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Учениците впечатлиха с ясно поставените цели, с подробно описаните дейности и необходими ресурси за постигането им. Личните им цели се основават на добре обоснована оценка на уменията, интересите и ценностите, с които се характеризира тяхната личност. Показаха информираност за търсените на пазара на труда професии, както и за изискванията и специфичните трудови задължения на избраната професия. Повечето от учениците са избрали и висше училище, в което желаят да продължат обучението си като стъпка по пътя към кариерната цел.

Общото в многообразието от личните кариерни планове на учениците бе показаният стремеж да се изградят като отлични професионалисти в избраната област. Учениците от XIб клас доказаха отново, че са добри мениджъри на своята кариера и са устремени към лидерски позиции. Първият им професионален избор да се обучават в Търговската гимназия е солидна основа на бъдещата кариера.

Мотото на рекламната кампания на Търговската гимназия за държавния план.прием 2021/2022 година е: „Избери ПДТГ Димитър Хадживасилев! Стани лидер!” Скъпи седмокласници, последвайте примера на тези ученици, за да поставите солидна основа на Вашата успешна кариера!

Румяна Иванова, ПДТГ „Димитър Хаджиеасилев“