Отличие за ученици от СУ „Николай Катранов“ в Националния конкурс КОСМОНАВТИКА 2021
Медиа:

Във II Национален конкурс с международно участие „КОСМОНАВТИКА 2021“ сред фаворитите на първите два партньора са учениците: Александра Павлова-7в клас и Кристиян Кръстев-5а клас от СУ “Николай Катранов“.
В конкурс КОСМОНАВТИКА 2021 сa се включили държавни и частни детски градини, училища, читалища и школи, центрове за личностно развитие и висши учебни заведения.
Общият брой на участниците е 3215.
Процесът на награждаване ще продължи във времето, тъй като всеки партньор има свой ритъм и критерии за оценяване.