Отлични резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии за децата от СУ „Николай Катранов“

Отлични резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии!
2 проекта са класирани за национален кръг – Иван Спасов с 91 точки и Симоне Чиприянова с 90 точки от 7 В клас!
Останалите 3 проекта са също с достойно представяне! Карина Минчева и Мирела Митева от 6 В клас с 65 т., Ивайло Йорданов с 65 т. от 7 Г клас и Станислав Йорданов от 6 В клас с 62 т. !
Благодарности към огромния труд, упоритостта и постоянството на тези деца!
С Иван и Симоне продължаваме нататък към подготовка за националния кръг!