Отваря систамата за III класиране, за Прием в I клас

Уважеми родители,

напомняме, че днес от 10:00 часа отваря Системата за Трето класиране, за Прием в Първи клас. На тази дата може да се регистрират /редактират/ отказват заявления за прием. Крайната дата за кандидатстване е 23 юни до 23:59 часа.