„ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СВИЩОВ 2022“
Медиа:

ПОКАНА

 

Уважаеми съграждани, скъпи седмокласници, драги родители,

Община Свищов, отдел „Образование“ и Общински център за кариерно развитие „Лидер“ ви канят на „Панорама на образованието – Свищов 2022“, която ще се проведе на 13 май (петък) от 14:00 часа на площад „Алеко“.

На събитието ще бъдат представени възможностите за обучение след седми клас в образователните институции на територията на Община Свищов.

Събитието („Уърк шоп“ на открито) е част от реализацията на проектна дейност № 10 в обхвата на  проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!