ПЪРВО МЯСТО ЗА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ В НУС ПО СТАТИСТИКА

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, катедра „Статистика и приложна математика“ проведе онлайн Национално ученическо състезание по статистика. На учениците от XI и XII клас на българските училища бе предоставена възможност да проявят своята креативност и аналитичност чрез разработки на тема „България в Европейския съюз с 8 графики и 5 числа“.

На това състезание ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ участва с отбор в състав Преслава Кожухарова, Биляна Бисерова и Йоанна Митева, ученици от 11 б клас, спец. „Бизнес администрация“, с ментор Петя Гутева. Те представиха своята разработка на тема: „Използване на информационните и комуникационните технологии от домакинства, физически лица и предприятия“. Идеята за тази тема бе породена от епидемиологичната обстановката, в която се намираме повече от година и необходимостта голяма част от социалните и икономическите дейности да преминат в електронна среда. Поради това, въз основа на данни от Евростат, в разработката си екипът на ПДТГ изследва достъпа до ИКТ и тяхното използване от домакинства, физически лица и предприятия в Европейския съюз и в България.

Разработките на учениците бяха оценени от всички членове на катедра „Статистика и приложна математика“ и представители на практиката. Критерии при определяне на най-добрите разработки бяха оригиналност, аналитичност, иновативност, креативност. Отборът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, бе отличен с грамота за първо място в състезанието.

Отборът и неговият ментор изказват своята благодарност към катедра „Статистика и приложна математика“ към СА „ Д. А. Ценов“ – Свищов, за предоставената възможност за участие и за високата оценка.