Победител в националния конкурс за портрет на Васил Левски е Теодора Маринова от с. Драгомирово, общ. Свищов
Медиа:

Победител в националния конкурс за портрет на Васил Левски е Теодора Маринова от с. Драгомирово, общ. Свищов.
Младата художничка е студент във факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет. Тя участва в конкурса с портрет на Дякона в техника „компютърна графика“.
Първото място за Теодора е напълно заслужено, тъй като тя показва завиден талант да визуализира най-популярния български образ в нетипичен ракурс със завидна прилика, състояние и характер. Освен постигане на основните задачи, при рисуването на портрет, младата художничка работи с похватите на съвременните технологии в изкуството.