Почетна грамота за участие в литературен конкурс  на ученичка от СУ“Н.Катранов“
Медиа:

Елеонора Кирилова, ученичка в IV „в“ клас на СУ „Николай Катранов“, с Почетна грамота за участие в литературен конкурс „Един ден сред природата на България“, организиран от сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България.