ПОДПИСАХА СЕ НОВИТЕ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ВЪВ ФУНКЦИИ  „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Медиа:

На 15 септември кметът на община Свищов  и Синдикалната организация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване, немедицински персонал и млечна кухня към КНСБ, представлявана от г-жа Цветанка Маринова, Синдикалната организация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване към СБМС, представлявана от г-жа Божена Гецова и Синдикалната организация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване и немедицински персонал  към Автономна работническа конфедерация, представлявана от Илияна Митева подписаха нов Колективен трудов договор. Договорените клаузи от новия колективен договор уговарят въпроси, свързани с трудовите възнаграждения и запазват и надграждат досегашните социални придобивки на служителите. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Община Свищов е валиден за срок от две години.

В късните следобедни часове на 15-и кметът на Общината и представители на учителските синдикати в Свищов (Общинската организация на Съюза на работодателите в системата  на народната просвета в България (СРСНПБ), представлявана от г-жа Цветанка Кирова, Общинската организация на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представлявана от г-жа Силвия Александрова и Общински синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, представляван от г-жа Ценка Димитрова)  положиха подписите си под новия Общински колективен трудов договор в сферата на образованието. В договора са отчетени значимостта на конструктивния диалог  и социалното партньорство при решаване на социалните и финансови проблеми на работещите в системата на предучилищното и училищното образование.  Клаузите в документа са в съответствие с  принципите, залегнали в Хартата за социално сътрудничество.

В документа са договорени условията на труд и заплащане в учебните заведения в условията на делегирани бюджети и самоуправление. Според него, се запазват и надграждат всички социални придобивки на работещите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Свищов.

Клаузите по сключените КТД, свързани с увеличаване на заплащането на труда във функции „Здравеопазване“ и „Образование“ са в сила и се прилагат със задна дата, считано от 01.01.2023 г.

Преговорите между ръководството на Община Свищов и синдикалните организации  за пореден път преминаха в атмосфера на  добър социален диалог.