Покана към студентите за участие в проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

Уважаеми студенти,
Информираме Ви, че продължава приемът на договори по проект „Студентски практики – Фаза 2“. В него могат да вземат участие студенти от всички форми и курсове (с право на 1 практическо обучение за ОКС „бакалавър“ и 1 практическо обучение за ОКС „магистър“).
В тази връзка, на сайта на Стопанска академия са актуализирани:

ГРАФИК за прием на договори на студенти (секция Изисквания – Информация за студенти);
Списък с АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ;
Списък с ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ и МЕНТОРИ.
Тази информация, заедно с пълната процедура за начина на кандидатстване по проекта е, публикувана на сайта на Академията в раздел „Студентски практики-фаза 2“ на следния ЛИНК.

https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/proekti/tekushti-proekti-po-operativni-programi/ini-mon-tekushti-proekti/proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-studentski-praktiki-faza-2-za-proekta/Proekt-BG05M2OP001-2.013-0001-iziskvaniya?fbclid=IwAR3zXpQDYAYvLnC3a19ptJ4TkcrGE1xtLfmw-_QcTd27H5-hrY-AFZnZp4U

ОЧАКВАМЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОЕКТА!