Ползи от нововъведените електронни дневници за детските градини

Нововъведените електронните дневници ще улеснят работещите в детските градини и родителите. Всеки потребител, използвайки собствена система за идентификация, ще има достъп до учебния график на детето и подробна информация за престоя на детето в детската градина. Родителите ще имат достъп до информация за всекидневното меню, ще могат да наблюдават здравния статус на детето си, който е наблюдаван от медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини. Ще получават информация за физическото развитие и физическата дееспособност на детето. В електронния дневник ще се предоставя персонална информация за личностното, социалното и емоционалното развитие на детето, в която са включени усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване и модели на поведение.

Родителите ще имат достъп до календар на събитията в детската градина – празници и родителски срещи. Отсъствията и причината за отсъствия ще могат да бъдат проследявани онлайн.

Разширените опции на Е-дневник дават незабавен достъп на информация относно детето и неговият престой в детското заведение и ще подобрят комуникацията директор-учител-родител.