Поредни награди за учителите от СУ „Николай Катранов“
Медиа:

Старши началните учители от СУ „Николай Катранов“ г-жа Стефка Николаева и г-жа Петя Попова са отличени в Осмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“. Г-жа Стефка Николаева е отличена с Грамота от МОН, а г-жа Петя Попова получава Специална награда от председателя на Синдиката на българските учители.

Конкурсът се организира от Синдиката на българските учители, под патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво развитие за България“. Тази година темата на конкурса бе посветена на ускореното развитие на технологиите и тяхното отражение върху младите хора, използването на технологиите за насочване на творческата дейност на децата и учениците към природонаучната област и формиране на екологична култура.

Над 160 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи и с ученици от I до XII клас, изпратиха своите разработки, в които споделят добър педагогически опит, предлагат нови иновативни идеи по темата, свързана с екологичното образование и възпитание.

По информация на СУ „Николай Катранов“- гр. Свищов