Посланикът на Италия гостува в Свищовската академия

Посланикът на Италия в България, Джузепина Дзара гостува в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Нейно превъзходителство бе посрещната в Свищовското висше училище от ректора – проф. д-р Марияна Божинова. В срещата участваха зам.-ректорите доц. д-р Любомир Иванов „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” и доц. д-р Румен Ерусалимов „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, и директорът на Центъра за международна дейност и Еразъм координатор на Академията – доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова.
Академичното ръководство посрещна сърдечно високия гост и благодари за оказаното, чрез тази първа официална визита, признание за престижа на Свищовската академия. Джузепина Дзара сподели, че много обича България и за нея е силна емоция да се завърне отново в страната, където преди повече от двадесет години прави първите си стъпки в дипломатическата кариера.
Срещата премина в конструктивен дух и приятелска атмосфера. Представяйки Академията, ректорът подчерта, че това е едно от най-старите висши училища в България, което на 8 ноември 2021 г. навършва 85 години, и покани посланик Дзара да бъде гост на тържественото честване.
Домакините споделиха за успехите и лидерските позиции на Стопанската академия. Представени бяха развитите партньорства и реализирани проекти с университети и организации от Италия, осъществяваните Еразъм мобилности на студенти и преподаватели. При обсъждане на перспективите за бъдещо сътрудничество, посланик Дзара заяви желание и готовност да съдейства за задълбочаване на взаимоотношенията и реализиране на проекти между Стопанската академия в Свищов и университети в Италия. Нейно превъзходителство благодари на академичното ръководство за топлото посрещане.
В края на визитата си италианският посланик Джузепина Дзара посети Академичния музей, където бе запозната с историята на Дарителя Димитър Ценов и на Свищовското висше училище, и положи подпис в летописната книга на Академията.