ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА СВИЩОВ Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
Медиа:

ДО

УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ

 

Уважаеми директори, учители, възпитатели, служители,

Скъпи ученици,

 

Приемете моите поздрави по случай откриването на новата учебна година!

Петнадесети септември е сред най-вълнуващите дни за българския народ – традиция, носеща много трепет и надежди. Това е денят, в който всички ние учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище на българина. Образованието винаги е било осъзната ценност за народа ни и затова е важно да бъде подкрепяно от държавните институции и от цялото българско общество. Защото успехите са много по-близо до нас, когато усилията ни са обединени в името на духовния подем и просперитет на нацията.

Във тази връзка, сред приоритетите на Община Свищов винаги са били политиките в областта на образованието – създаването на добра материална база и благоприятна учебна среда. С гордост мога да заявя, че в тази посока сме постигнали много, в следствие на мащабните капиталови вложения и реализирането на десетки проекти за ремонт на училищата и детските градини в цялата община. Съвременните тенденции, обаче, изискват постоянно надграждане и усъвършенстване, затова ние не спираме да работим така, че да отговорим адекватно на постиженията, които нашите образователни институции завоюват в национален и международен план.

Именно високото ниво на образование в свищовските учебни заведения, впечатляващата професионална квалификация на учителите и помощния персонал, както и отличията на учениците ми дават повод, в днешния празничен ден, да се обърна към тях с поздрав и благодарност за усърдието, амбицията, трудолюбието и стремежът за усъвършенстване, които са отличителна черта на индивидуалния и колективен техен успех! Пожелавам ентусиазмът и дръзновението никога да не ги напуска, а обичта към знанието да им бъде неизменен спътник в дългия и нелек път на личностно израстване и отстояване нравствените устои на обществото ни!

На добър час!

 

С уважение,

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Кмет на община Свищов