ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас . Подаването може да стане по два начина:

  1. Електронно подаване на заявлението – адресът е https://priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.
  2. Подаване на заявление на място, в определените за това училища – От 05.07.2021 г. до 06.07.2021 г. /вкл./ можете да подавате своите заявления на място в  ОУ „Филип Сакелариевич“.

 

Отдел „Образование“