Прием в първи клас

Уважаеми родители,

Напомняме ви, че на 27.05.2021 г. ще бъде отворена системата за подаване на заявления, за електронен прием в първи клас за училищата от град Свищов, съгласно заповед № 526/РД-01-03/22.04.2021 година. Входът към системата е чрез сайта на Община Свищов- www.svishtov.bg с избор на активен банер – Прием първи клас.