„Приказно и цветно“ – с учениците на II“в“ клас на СУ „Н. Катранов“ в читалищната библиотека
Медиа:

ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“-165 години от началото!
В Детски отдел на библиотеката при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ бе проведен открит урок на тема
„Приказки безкрай ”. Учениците от 2-в клас заедно със своите учители Петя Попова, Шенгюл Якубова и Невелина Илиева представиха приказки с интересен край, съчинени от тях, рецитираха стихотворения и изпяха любими детски песни. Целта на проведения урок е да се поощри развитието на децата от най-ранна училищна възраст като хармонични личности чрез приобщаване към света на книгите. С помощта на библиотекарите децата разгледаха детските книги и дариха свои книжки като по този начин се включват в инициативата да се обновят библиотечните колекции . Проявата е част от дейностите по проект, който училището изпълнява по НП“Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул“Библиотеките като образователна среда“.На любезните домакини пожелаваме безкрайни чудеса,
милион усмивки и добро настроение.