Пристигнаха резултатите на учениците от състезанието „Мога и зная как“, сред които има отличени от СПГ „Алеко Константинов“
Медиа:

В условията на извънредна епидемична обстановка тази година състезанието „Мога и зная как“ се проведе без представители на фирмата-партньор „Елимекс“, като те контролираха и подпомагаха протичането на състезанието чрез видеоконферентна връзка.
Изпитните материали бяха получени в запечатан плик по куриер, който бе отворен в началото на състезанието. След приключването му всички тестове и практически работи отново бяха запечатани и предадени на куриер към фирмата партньор.
На 4 март 2021 г. пристигнаха резултатите на учениците от състезанието. В първа възрастова група се класираха Берна Юсуфова – 1 място, Мариела Андреева – 2 място, Виолета Борисова – 3 място и Севилджан Хайрединова – 4 място. От втора възрастова група се класираха Благовест Блажев – 1 място, Иван Калинов – 2 място, Мартин Абаджиев – 3 място и Дейвид Георгиев – 4 място.
Всички те получиха грамоти и ваучери на стойност 20, 15, 10 и 5 лв. в зависимост от заетото място за пазаруване в магазините на търговска верига „Елимекс“. Нека да честитим на участниците, като им пожелаваме да се класират за Регионалното състезание!