Проектът “Здравето е в нашите ръце!“ на Средно училище „Цветан Радославов“ е сред финалистите  на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Да бъдем посланици на здравето!
Проектът “Здравето е в нашите ръце!“ на Средно училище „Цветан Радославов“ е сред финалистите на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2019/2020 г., организиран от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на младежта и спорта, министерство на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Български младежки червен кръст и Представителството на Европейската комисия за България.
В Средно училище „Цветан Радославов“ посланици на здравето ще бъдат ученици от 5 и 6 клас, които в Седмицата на здравето (01.04.2020 г. до 07.04.2020 г.) ще докажат, колко е важно храненето на всеки човек да е здравословно, а спортуването – активно. Седмицата на здравето ще приключи с отбелязването на 7 април – Световен ден на здравето и на медицинския работник. Координатор на дейностите е Татяна Митева, учител по природни науки.

По информация от СУ „Цветан Радославов“