Програма „ДСК Старт в кариерата“- 2021

Уважаеми колеги,
За поредна година стартира кампанията по подбор на стажанти в Банка ДСК по програма „ДСК Старт в кариерата“.

Във връзка с успеха на програмата, тази година ще се набират стажанти за двата типа програма:
Платен стаж – до 6 месеца (за студенти в минимум 3 курс от бакалавърската си степен на образование) – Централно управление София, Корпоративно банкиране – Бизнес центрове в цялата страна, Клонова мрежа – Финансови центрове в цялата страна.
Летен, неплатен стаж в периода юни-септември (за студенти, независимо от етапа им на обучение, в т.ч. ученици от специализирани гимназии) – Централно управление София, Клонова мрежа – Финансови центрове в цялата страна.
Подробна информация може да прочете към всяка отделна обява:
Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Централно управление, гр. София и гр. Варна – Подробна информация ТУК
stazhantska programa dsk start v karierata – tsu, platen

Лятна стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Централно управление, гр. София и гр. Варна – Подробна информация ТУК
leten stazh – stazhantska programa dsk start v karierata – tsu„>leten stazh – stazhantska programa dsk start v karierata – tsu

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Корпоративно банкиране (София и страната) – Подробна информация ТУК
stazhantska programa dsk start v karierata – korporativno bankirane (sofia i stranata)„>stazhantska programa dsk start v karierata – korporativno bankirane (sofia i stranata)

Лятна стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Клонова мрежа – Подробна информация ТУК
leten stazh – stazhantska programa dsk start v karierata – klonova mrezha„>leten stazh – stazhantska programa dsk start v karierata – klonova mrezha

Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“ – Клонова мрежа – Подробна информация ТУК
stazhantska programa dsk start v karierata – klonova mrezha, platen„>stazhantska programa dsk start v karierata – klonova mrezha, platen