ПУБЛИКУВАНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

На страницата на Единната информационна система за изпити и прием  са публикувани резултатите от  второто класиране на седмокласниците, кандидатствали за прием в осми клас.

Припомняме, че при участие в трето класиране, кандидат-гимназистите не запазват досегашните си позиции в класирането и имат право да пренаредят желанията си за училища и паралелки.

Времевото разпределение на дейностите по приемане на учениците в VIII клас, които следват е:

  • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22 юли 2022 г. вкл.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2022 г.
  • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2022 г.
  • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2022 г.
  • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 01 – 02 август 2022 г.
  • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 03 август 2022 г.
  • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 10 септември 2022 г.