РАВНОСМЕТКА В СПГ – 10  ГОДИНИ  И 12 МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТА
Медиа:

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” е едно от първите училища в областта, което кандидатства, печели и изпълнява проекти по европейски програми. Вдъхновени от възможностите, предлагани от програмите и мотивирани от желанието нашите възпитаници да са успешни специалисти, екип от педагози начело с инж. Веска Николова – Директор на гимназията, прие предизвикателството, работи здраво и наложи европейските стандарти в професионалното образование в училището.

Началото беше поставено през 2012 година, когато гимназията реализира проект „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика“ по програма „Леонардо да Винчи” и ученици от професия „Ресторантьор“ проведоха двуседмична производствена практика в Римини, Италия. Предварителните подготовки за участието им в мобилността – професионална, културна, психолого-педагогическа и езикова ги направиха уверени, любознателни и мотивирани да покажат умения и да научат нови. Участниците се завърнаха със спомена за много позитивни преживявания и самочувствие на успешни млади кулинари, за които тайните на италианската кухня, доброто обслужване и усмивката на доволните клиенти не са загадка.

Това първо участие и отлично представяне на нашите възпитаници ни мотивира да продължим с организирането на мобилности по „Еразъм+“ в сферата на професионалното образование и обучение с цел осигуряване на пълноценна социална адаптация и конкурентна професионална реализация на пазара на труда както в България така и в чужбина.

Така и до днес – много спечелени проекти, много групи ученици от различни професионални направления, учители и едно училище, за което качественото професионално образование е мисия.

В момента се осъществяват дейностите по проект „Европейска мобилност за професионално обучение”, който включва две групи ученици и една учители. Учениците от професия „Техник на компютърни системи” ще проведат мобилност през юли в Германия (Берлин), а тези от професия „Ресторантьор“ – в Италия (Римини). Учениците са мотивирани да участват предвид възможността, която дават проектите по програма „Еразъм+“ да придобият опит в изучаваната професия в реална работна среда, да повишават езиковите си компетенции и да опознават отблизо културата в друга европейска страна.

За учителите по този проект се предвижда едноседмична мобилност в гр. Малага, Испания. Мобилността на групата учители е с цел запознаване с испанския опит при работа с деца със специални образователни потребности (СОП). Петдневната работна програма ще включва семинарни занятия и професионални визити.

Същевременно гимназията спечели нов проект, който ще стартира през септември. Новият проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” включва също две групи ученици и една учители, които ще реализират мобилности в 2023 г.

Към момента по програма „Еразъм+“ са обхванати всички професионални направления, по които се обучават учениците в гимназията. През 2018 г. СПГ „Алеко Константинов“ получи Харта за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“, което е признание на качеството на реализираните проекти на образователната институция. Нашите успехи не спряха до тук – през 2020 г. гимназията придоби Акредитация по Програма „Еразъм+“. Предоставянето на акредитация признава качеството на предишните проекти на образователната институция и има за цел да насърчава организации, постигнали резултати с доказано високо качество в подготовката и провеждането на мобилности на обучаеми и персонал в областта на професионалното образование и обучение.

 

По информация на инж. Минко Николов, координатор по проекти в СПГ „Алеко Константинов“