Съобщение
Медиа:

Уважаеми родители,

обявени са свободните места в детските градини и яслените групи за ВТОРО класиране.