СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА ИДЕЯ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ“
Медиа:

На 16.05.2022 г., от 15:00 часа, в аулата на Търговската гимназия ще се проведе състезание „Най-добра идея за мобилно приложение“, организирано от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. В него могат да участват индивидуално ученици от VII и VIII клас на училищата от територията на Община Свищов, със собствена идея за мобилно приложение в една от категориите:

  • Туризъм;
  • Икономика;
  • Образование.

Идеята трябва да се представи в рамките на 10 минути (включително въпросите на журито) под формата на мултимедийна презентация или по друг оригинален начин.

Представените в състезанието „Най-добра идея за мобилно приложение“ проекти ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от учители, академичен преподавател и представители на работодателите – партньори на Търговската гимназия.

При оценяването ще се имат предвид следните критерии за оценка:

1. Дизайн

2. Сложност на мобилното приложение

3. Сигурност на мобилното приложение

4. Очакван пазарен дял

5. Съдържание

6. Навигация

7. Представяне на проекта пред публика

Всеки от посочените критерии се оценява от 0 до 10 точки. Крайният резултат е средно аритметичната стойност на оценките на членовете на журито. Максимален брой точки – 70.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 13.05.2021 г., 23:59 минути, ТУК.

Резултатите и наградите ще бъдат обявени същата вечер на сайта и официалната Фейсбук страница на Търговската гимназия.

ОЧАКВАМЕ ВИ!