Съвместно със СПГ „Алеко Константинов“ премина представителната изява по проект „Подкрепа за успех“
Медиа:

Без гости и при спазени мерки за безопасност премина представителната изява по проект „Подкрепа за успех“ на тема „Красивата страна на храната“, клуб „Карвинг и декорация“.