ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

Област Велико Търново, община Свищов, с. Ореш 5280, ул. „Главна“ 7, тел.: 0889327614,

Телефон: +359 88 932 7614
Email: info-300810@edu.mon.bg

https://ouoresh.com/index.php

Директор: Маргарита Лазарова Мариянова