ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

Област Велико Търново, община Свищов, с. Ореш 5280, ул. „Главна“ 7, тел.: 0889327614,

e-mail: ouhbotev.oresh@abv.bg