Семейство Отри съвместно със своите деца са видни общественици, които ежегодно връчва стипендия на избран потребител на социални услуги в Център за обществена подкрепа
Медиа:
Семейство Лидия и Тимъти Отри съвместно със своите деца са видни общественици на гр. Свищов. Ежегодно семейството връчва стипендия на избран потребител на социални услуги в Център за обществена подкрепа, за деца и семейства в риск при гр. Свищов. Избраният е дете, което в хода на консултативната работа ,с екипа от специалисти е надградило своите цялостни умения и компетенции; надраснало е проблемните зони в своето поведение или негативно влияние от заобикалящата го среда.
През 2011 година сем. Отри учредяват стипендия „Райна Павлова“. Тя е посветена на починала близка на семейството, която е имала забележително позитивно отношение към живота.
Стипендия „Райна Павлова- 2020“, учредена от семейство Отри, тази година беше присъдена и на прекрасната Цветина- упорито и можещо дете.