СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА ОТ 20.06.2022 Г.

Уважаеми родители,

Информираме ви, че системата за прием детските градини ще бъде достъпна от 20.06.2022 г.

Вход в системата:  „Детски градини 2022/2023“

-График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.