Стажантска програма на НАТО за 2022 г.

Уважаеми студенти,
От Министерството на външните работи (МВнР) информират за открита процедура за кандидатстване за Стажантската програма на НАТО през 2022 г. с краен срок за подаване на кандидатурите 02.05.2021 г. Интересуващите се от работа в Международния секретариат на НАТО, разположен в Главната квартира на организацията в Брюксел, Кралство Белгия, биха могли да получат информация за актуалните свободни позиции на интернет сайта на НАТО. Информация за програмата е публикувана и на интернет страницата на МВнР https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/svobodni-pozicii-mejdunaroden-sekretariat-nato

Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежи с изявен интерес в различни области. Подходящи кандидати са студенти от широк кръг специалности – политология, международни отношения, сигурност, икономика, финанси, човешки ресурси и др. В програмата могат да се включат и студенти по специалности като аеронавтика, информационни технологии, архитектура, инжинерство, медии и журналистика, лингвистика.

Програмата предоставя отлична възможност за старт на кариера в организацията – голяма част от служителите в Международния секретариат на НАТО са започнали кариерата си именно чрез стажантската програма. Позициите са предназначени за граждани на страните-членки на НАТО с необходимата професионална квалификация за конкретната длъжност. Информация за изискванията към кандидатите, характеристиката на длъжността и срока на договора е дадена в конкретната обява на официалните езици на организацията – английски и френски.

Стажантската програма на НАТО предоставя възможност всяка година приблизително 60 (шестдесет) стажанти да работят в различни структури на Алианса. Стажовете стартират през месеците март и септември.