Стопанска академия „Д. А. Ценов” обяви победителите в Националното ученическо състезание по маркетинг 2020 г.

Национално ученическо състезание на тема „Разработване на маркетингова идея за малък местен бизнес”, проведе катедра „Маркетинг” при Стопанска академия „Димитър А.Ценов”. Поради настоящата епидемична обстановка, средношколската надпревара се проведе в онлайн формат. В заключителната част на Националното ученическо състезание по маркетинг 2020 г. и церемонията по награждаване се включиха 126 ученици и учители, преподаватели от катедрата-организатор и представители на партньорски бизнес организации. Ръководителят на катедра „Маркетинг”, доц. д-р Иван Марчевски представи пред участниците идеята, целите на конкурса и основните резултати, които бяха постигнати. От презентацията стана ясно, че в състезанието са взели участие общо 186 ученици от 37 училища и 34 населени места, като до оценяване са допуснати 61 разработки.

Доц. Марчевски припомни критериите за оценка на разработките, които бяха оповестени предварително, и които включват съответствие с целите на състезанието, пълнота и качество на обосновката, иновативност и оригиналност на идеята, реализуемост на идеята, качество на презентация или видеоклип, съпътстващи основния доклад. Участниците в церемонията бяха запознати с процедурата за оценяване на разработките, която включва два етапа. На първия етап комисия, съставена от преподавателите от катедра „Маркетинг”, оценява и номинира 10 от общо 61 екипа, които са допуснати до финалното оценяване. На втория етап към оценяващата комисия се включват и шест експерти от бизнеса и банковия сектор с многогодишен опит в областта на маркетинга. След повторно оценяване на номинираните 10 разработки комисията излъчва петте най-добри. Впечатленията на външните експерти бяха обобщени от Костадин Отонов – бивш възпитаник на катедра „Маркетинг” и експерт с богат маркетингов опит във фирми като „Baristo” – България, „Anheuser-Busch InBev” – България и „Molson Coors”. Той поздрави участниците и сподели, че представителите на практиката са били впечатлени от високото ниво на разработките като цяло, както и от качеството на номинираните пет проекта. Подобно становище изказа и доц. Марчевски. Той постави акцент върху факта, че от всички разработки се излъчва амбиция, младежки дух на новаторство, изключителна съпричастност към проблемите на съвременното общество, стремеж към подобряване на бизнес- и екологичната среда в регионите, сериозна обосновка на идеите с цифри – цел, която бе залегнала в замисъла на маркетинговото състезание.
Кулминация на церемонията бе обявяването на победителите. Доц. Марчевски представи наградените проекти и аргументите на журито за техния избор. В тазгодишното национално ученическо състезание победители са пет екипа, като за първи път призовата тройка се допълва от два проекта със специални награди. Специалната награда „Най-прагматична бизнес идея” получи проектът на Ивайла Линкова от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен. Специалната награда „Най-добра маркетингова обосновка на проект” се присъди на учениците Йоана Цонева, София Василева и Янис Якимов от Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил. На трето място се класира екипът от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив – Теодора Атанасова, Натали Хубенова и Петър Гавазов. Втора награда получи проектът на учениците от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София – Магдалена Боева, Франческа Касабова и Александър Лалов.
Победител в Националното ученическо състезание по маркетинг през 2020 г. е екипът от Средно училище „Елин Пелин”, село Руен, област Бургас – Мехмед Ешреф, Гюлсум Мехмед и Йозлем Хасан с бизнес проект „Step to hope – Стъпка към надеждата”. По думите на ръководителя на катедрата, разработката на победителите е впечатлила комисията със завършеност на обосновката си, ясно изразен социален контекст и пълно съответствие с целите на конкурса.

В заключение доц. Марчевски благодари на всички участници и обобщи, че най-важното за учениците е да продължат да се развиват и да търсят реализация на своите идеи и мечти. Той подчерта, че най-сигурният път за успешно кариерно развитие е младите хора да продължат образованието си и след средното училище, и изтъкна предимствата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, като мястото, където това да се случи. В тази връзка бе обявено, че всички участници в състезанието ще получат сертификати, удостоверяващи участието им в Националното ученическо състезание по маркетинг 2020 г., които им дават право да бъдат приети за студенти с предимство в избрана от тях специалност в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, редовна форма на обучение.
Източник: СА „Д. А. Ценов“