Студентска кръгла маса „Актуални проблеми на местното самоуправление 30 години след началото на прехода“

Уважаеми колеги,
екипът на научноизследователски проект № 9 -2020 „Фискална позиция на общините в условията на децентрализация в публичния сектор“ организира

СТУДЕНТСКА КРЪГЛА МАСА
на тема:
„АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 30 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА“

Събитието се организира във връзка с изпълнението на научноизследователски проект № 9 -2020 и ще се проведе на 26 октомври 2020 г., от 15 ч. в ауд. № 15 на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов с участието студенти, преподаватели и представители на местната власт, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност и съблюдаване издадената от Ректора на СА Заповед № 868/30.09.2020 г. във връзка с това.

Източник: СА „Д. А. Ценов“