СУ „Д.Благоев“ стартират дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“
Медиа:

Дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“.
На 21.04.2021 г. стартира провеждането на учебни часове по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“. Учениците от трите десети класа на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов посетиха Къщата – музей на Алеко Константинов където изслушаха беседа и дискутираха на тема „Свищов-градът на 100-те първи неща“, под ръководството на учителите по история и цивилизация Иваничка Нинова и Милка Цветанова.
На 23.04.2021 г. десетокласниците посетиха Етнографската част на музея, където се проведе темата по философия „Какво ни свързва с другите хора“ под ръководството на г-жа Зинаида Шабова – учител по философия.
Предстоят още дейности по проекта.