СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. СВИЩОВ Е ЕДНО ОТ НОВИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА В SCHOOL ESPORTS LEAGUE ТОЗИ СЕЗОН
Медиа:
Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Свищов е едно от новите училища, които се включиха в School Esports League този сезон, но много бързо се превърнаха в пример за това, как електронните спортове успешно да се интегрират в училищната среда. Желанието на учениците да се включат в нашата лига е посрещнато с ентусиазъм от ръководството, което насърчава и приветства инициативността на своите ученици и поставя техните желания на преден план при сформирането на групи по занимания по интереси.

Следващото парче от пъзела се казва г-жа Кирчева – учител, който превръща пламъка у учениците в истински пожар. Макар и самата тя да не е геймър, г-жа Кирчева се впуска в новата материя с много желание и без капка притеснение. Тя взима присърце участието в междуучилищната лига и присъства и гледа тренировките и официалните мачове на четирите отбора на СУ „Димитър Благоев“.

Отдадеността, с която г-жа Кирчева подкрепя и мотивира възпитаниците си, е наистина вдъхновяваща, а споделените емоции в продължение на целия сезон със сигурност заздравяват връзката учител – ученик.

Какво е мнението на г-жа Кирчева за клуба и участието в лигата може да прочетете тук:

„В ерата на технологиите и дигитализацията най-успешните училища са тези, които се адаптират към променящите се времена, както и към очакванията и интересите на учениците, без да ограничават достъпа им до виртуалния свят. Целта на образованието трябва да бъде да ни научи как да мислим и да бъдем толерантни, а най-ефикасният начин за това е когато учим чрез нещо, което ни харесва, а после използваме наученото в живота, за да получим това, което искаме.

„Гейминг концепции“ е учебна програма, която дава решението как да приспособим училището към децата и вместо да им даваме готови отговори, които да запаметят, да ги научим да мислят и сами да решават проблеми, застъпвайки едни от най-важните меки умения – творческо решаване на проблеми, работа в екип, стратегическо мислене, емоционална интелигентност и комуникация, които успоредно с уменията за водене на здравословен начин на живот, са не само гаранция за успешен, но и за щастлив живот.

Създаването на клуб „Гейминг концепции“ даде възможност на учениците ни да придобият и усъвършенстват всички тези умения докато правят нещо, което обичат – да играят любимите си игри! Участието в училищната лига освен предизвикателно и забавно е и начин да осъзнаят колко важни са работата в екип, постоянството и умението да управляваш времето си.

С бързите темпове на развитие в 21-ви век най-ефективни са хората, които умеят бързо да се адаптират – умение, което учениците ни бързо усвояват с участието си в School Esports League, а с напредването във фазите, застъпват и най-важните аспекти от личностното развитие – да се научат да си поставят цели с измерими етапи и да са последователни в действията си.

В този динамичен, високотехнологичен и бързо развиващ се свят образователната система не е достатъчен източник на знания и умения. Това налага и необходимостта от добре разработени и ориентирани към нуждите и интересите на подрастващите програми като „Гейминг концепции“, които освен в помощ на учителя, са и доказателство, че човек може да се учи от всичко, дори и докато се забавлява и играе.

Целият живот е училище!“

За повече информация за ESPORT може да откриете тук:  https://esportsleague.bg/advice-and-information/parents-guide/
По информация на СУ „Димитър Благоев“