СУ „Димитър Благоев“ – Свищов бе домакин на международна среща по проект от програма Еразъм +
Медиа:

В периода 22-26 октомври 2018 г. в СУ “Димитър Благоев“, Свищов, се проведе първата работна среща по проект „Да се научим да учим” ДОГОВОР НОМЕР –2018-1-PL01-KA229-050537_3, към програма „Еразъм +“ KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор KA229 „Партньорства за училищно общуване”. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия и в него участват училища от България, Португалия и Полша. СУ “Димитър Благоев“ представи своите 10 техники за учене и преподаване.

На 22 октомври се проведе церемония по откриването на работната среща. Участниците наблюдаваха час по Информатика и се научиха да работят с google maps. Благодарение на своите нови знания те откриха: Църква “Света троица“, Народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ и сградата на Професионална Държавна  Търговска гимназия. Присъстваха на тренировка по волейбол и осъществиха двустранна среща. Посетиха Античен военен лагер Нове и местността „Паметниците“, където присъстваха на урок по история и учениците от българската група представиха своите 10 техники на учене.

На 23 октомври участниците присъстваха в час по математика и английски език. Запознаха се с дейността на клубове по „Роботика“, които представиха Робо футбол в Европейската седмица на програмирането. Следобед г-н Генчо Генчев кмет на община Свищов поздрави и пожела на участниците в проекта много положителни емоции. След това гостите се разходиха до Часовникова кула, Парк „Калето“ и  СА „Д. А. Ценов“.

На 24 октомври присъстваха на урок за Дарителството по програма „Научи се да даряваш“ и в час по изобразително изкуство, където видяха как учениците използват графични таблети за създаване на компютърни рисунки. Ученици от 7а клас представиха урок по литература за живота, творчеството и личността на Щастливеца в Къща – музей „Алеко Константинов“. Наблюдаваха и анкетата „Моята Изповед“, направена от професор Иван Шишманов три години преди Алеко да бъде убит.

На 25 октомври посетихме Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“. Там нашите гости се запознаха с важни събития от бита и културата на Царевград от XII и XIII век, от времето на българските царе, след което се разходихме в град Велико Търново.

На 26 октомври преди да отпътуват партньорите по проекта направиха кратка разходка в гр. София, където разгледаха „Св. Александър Невски“, „Св. Николай Чудотворец“, известна като Руската църква, Министерството на образованието и науката, Президенството, Народното събрание и църквата Св. София.

 

 

Информацията е предоставена от СУ „Димитър Благоев“