СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ С НОВА ПЛОЩАДКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП
Медиа:

Нова открита площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата радва учениците и учителите на СУ „Николай Катранов“. Съоръжението е изградено в източната част от двора на училището, до централния вход.

Финансирането на проекта е от Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, като училището участва и със собствени средства.

Площадката е с размери 11 на 6 метра, в нея има пътни знаци, подходяща маркировка, обособени са няколко кръстовища.  В центъра за монтирани и занимателни игри за малките ученици. В рамките на проекта са закупени още вътрешна подвижна площадка за обучение по БДП, светофар, пътни знаци, велосипед с предпазна каска, програмируем учебен робот, сигнални жилетки, конуси, табла за обучение и др.

Закупеното оборудване ще се ползва за обучението по БДП за редовните учебни занятия и заниманията по интереси. Благодарение на осигурените материали, занятията за учениците ще бъдат по-интересни и пълноценни, като ще допринесат за по-качествен учебен процес, основан на принципа „учене чрез преживяване“. Първите „открити уроци“ вече започнаха под ръководството на председателя на училищната комисия по БДП г-н Христо Христов.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“