СУ „Николай Катранов“ със знак „Etwinning училище“
Медиа:

Свищовското училище работи по „eTwinning“ от 2014 година, като досега в училището са изпълнени 18 проекта по тази програма

СУ „Николай Катранов“ бе удостоено със знака „eTwinning училище“ за 2018/2019 година, след като успешно премина през два етапа на кандидатстване.
Българските носители на отличието са само 24 на брой – 18 училища и 6 детски градини. СУ „Николай Катранов“ е единственото наградено училище в област Велико Търново. Общо 1211 европейски училища са удостоени с почетното отличие.СУ „Николай Катранов“ е единственото за област Велико Търново!
Поздравления за ръководството на училището, учители и учениците които работят по програмата!!!
Отново доказахме, че сме сред най-добрите!!! Общо 1211 европейски училища получиха почетното отличие.СУ „Николай Катранов“ е единственото за област Велико Търново!
Поздравления за ръководството на училището, учители и учениците които работят по програмата!!!
Отново доказахме, че сме сред най-добрите!!! Общо 1211 европейски училища получиха почетното отличие.СУ „Николай Катранов“ е единственото за област Велико Търново!
Поздравления за ръководството на училището, учители и учениците които работят по програмата!!!
Отново доказахме, че сме сред най-добрите!!! Общо 1211 европейски училища получиха почетното отличие.
СУ „Николай Катранов“ е единственото за област Велико Търново!
Поздравления за ръководството на училището, учители и учениците които работят по програмата!!!
Отново доказахме, че сме сред най-добрите!!! Общо 1211 европейски училища получиха почетното отличие.
Програмата „eTwinning“ насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги за училищата. Платформата „eTwinning“ предлага и много възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие на учителите.
Стартирана през 2005 година като основна дейност на Програмата на Европейската комисия „еLearning“, „eTwinning“ от 2014 година окончателно е интегрирана към „Еразъм+“ – програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младежки дейности и спорт.
Идеята за удостояването със знака „eTwinning училище“ е да се оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на целите екипите от учители и училищни ръководители в рамките на съответното училище.
СУ „Николай Катранов“ работи по „eTwinning“ от 2014 година, като досега в училището са изпълнени 18 проекта по тази програма. Най-активни еТуинъри в училището са началните учителки Стефка Николаева и Петя Попова, които вече са наградени индивидуално със седем национални и два европейски знака за качество.
Наскоро в поредния от сборниците, събрал добри практики от реализираните проекти по „eTwinning“ бе публикуван и техен доклад, свързан с изпълнението на проекта „България в пощенски картички“.
В момента училището изпълнява 8 проекта по „eTwinning“, някои от които са авторски проекти за учителките Стефка Николаева и Петя Попова. В дейностите са включени учениците от I „в“ и III „в“ класове. Активен участник в „eTwinning“ дейностите в СУ „Николай Катранов“ е и учителката по ИКТ Йорданка Илиева, която е координатор на проект по програма „Еразъм+“.

По информация на СУ „Николай Катранов“