Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ осъществява международни мобилности по програма Еразъм+
Медиа:

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ вече 10 години реализира проекти по програма „Еразъм+“, Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”. В момента се изпълняват дейностите по проект „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето”, стартирал в 2020 г. Той включва три групи ученици, които след проведен подбор и подготовка имат възможност да проведат двуседмични производствени практики в Римини, Италия и Берлин, Германия.

Две групи ученици отпътуваха за Германия на 3-ти юли т.г. Това са 12 ученици от XI клас, изучаващи професиите „Техник по транспортна техника”, придружени от учител-методик Тони Вързалов, и „Техник на компютърни системи”, придружени от инж. Пламен Енчев. За учениците е предвидено да осъществят производствената си практика в реална работна среда. Придружаващите са учители по професионална подготовка, тяхната задача е да осъществяват мониторинг, да следят за изпълнението на трудовите задачи и да дадат крайна оценка за всеки ученик съвместно с наставниците от компанията.

Партньор на гимназията по проекта е компанията Berlink, представители на която любезно посрещнаха нашите ученици и ги запознаха с някои забележителности на Берлин като Берлинската стена и Бранденбургската врата. Учениците в първия си работен ден бяха запознати с дейността на компания Berlink и бяха разпределени по работни места. Също така те проведоха онлайн среща с тютора на двете групи Силвия Дудек.

По същия проект на 10-ти юли т.г. предстои да отпътува за Римини, Италия, група ученици, изучаващи професия „Ресторантьор“ с придружаващ учител инж. Анета Владимирова. Партниращата организация е Sistema Turismo, която ще съдейства за разпределяне на учениците по работни места в италиански ресторанти. По същото време за Италия ще се отправи още 7 ученици – професии „Моделиер-технолог на облекло” и „Оператор в производството на облекло“ с придружаващ учител инж. Минко Николов. Те ще имат възможност да проведат производствена практика в модни агенции. Тяхната мобилност е по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование“, стартиран в 2019 г. В края на производствената практика партньорските организации Berlink и Sistema Turismo ще издадат на всеки ученик Europass сертификат, потвърждаващ стажа по мобилността.

По проект „Европейска мобилност за инвестиция в бъдещето” на 24-ти юли т.г. предстои да отпътува още една група, съставена от 6 учители по професионална подготовка, включително директор и заместник-директор. Тяхната едноседмична мобилност има за цел запознаване с професионалното обучение в мултикултурна среда като основа за предоставяне на равни шансове на учениците от етническите малцинства за участие в образователния процес и повишаване на мултикултурна педагогическа компетентност на учителите. Мобилностите ще допринесат за професионалното, езиковото и културното усъвършенстване на ученици и учители и ще осигурят възможности за по-добра реализация на завършващите професионално образование на националния и европейския пазари на труда.

инж. Веска Николова,

директор на СПГ „Алеко Константинов“