СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИМЕР
Медиа:

За втора поредна година СПГ „Алеко Константинов“ е част от семейството на училищата, работещи по програма „Училища за пример“ на Фондация „Заедно в час“. Целта на участието ни в програмата е подобряването на благополучието, средата и резултатите на учениците чрез усвояване и прилагане в класната стая на различни техники, ресурси и инструменти и поставяне на ученика в центъра на образователния процес. Това е възможно посредством устойчиво подобряване на лидерските и преподавателските практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.

Програмата се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“, който надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи, и курс „Компетентности в училище – умения на XXI век в час“. Целта е учениците да бъдат подпомогнати не само в посока усвояване на различни знания, но и с техники и умения за справяне в различни житейски ситуации. „Курс Социално и емоционално учене“ подпомага училищните екипи да развиват у учениците социално-емоционални умения и да създадат сигурна среда на ниво клас и училищна общност, отчитайки потребностите и водещите интереси на всички ученици.

Лидерският и педагогическият екип в СПГ „Алеко Константинов“ вече имат разработен цялостен проект за подобряване на училищната среда и педагогическото въздействие, съобразени с нуждите на учениците. Педагозите преминаха през редица обучения и подкрепени от своя ментор, осигурен по програмата, прилагат наученото в гимназията.

В края на месец октомври се проведе поредната среща на училищните екипи с г-жа Теменужка Христова, която е наш ментор. Тя наблюдава часове по математика и по руски език, в които преподавателите използваха набелязаните техники и методи в разработения по програмата проект за подпомагане на благосъстоянието и благоденствието на учениците. Часовете бяха обсъдени и бяха набелязани следващите насоки за работа. На този етап от първостепенно значение е разширяване на екипа от учители и провеждане на бинарни и мултидисциплинарни уроци, както и прилагането на проектно-базирано обучение, с цел превръщане на ученика в активен участник, който учителят само подпомага по пътя на личностното му развитие и усъвършенстване.

„Учител, който нищо не научава от своите ученици, не е избрал подходящата професия“ – Шарлота Волф.

 

Източник: инж. Веска Николова,

Директор на СПГ „Алеко Константинов“