Свищовски студенти станаха данъчни инспектори за 1 час

Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, направление „Данъчен контрол“, организира делова игра за симулация на контролна дейност – „Данъчен инспектор за 1 час“.
Ролевата игра се проведе на 02 юни 2021 г. в присъствен и онлайн формат. Под ръководството на доц. д-р Пепа Стойкова и гл. ас. д-р Жельо Желев, дейността си на данъчни инспектори представиха студенти от специалности „Стопански и финансов контрол“ и „Счетоводство и контрол“ от втори, трети и четвърти курс, изучаващи дисциплината „Данъчен контрол и администрация“ в редовна и задочна форма на обучение. В присъствието на преподаватели от катедрата бяха представени особеностите на данъчния контрол при проверка на ДДС, трудови доходи, строителни дейности, подаване на данъчни декларации и проверяване реалността на факти и обстоятелства, свързани с укриване на доходи от наем и граждански договори. Присъстващите преподаватели и ръководителят на катедра „КАСД“ – доц. д-р Силвия Костова, допълнително провокираха с въпроси креативността на участниците, с което усложняваха представените казуси, но честта на професията бе защитена достойно с предложените находчиви решения. По този начин, потвърдиха желанието си да изучат в детайли дейността на органите по приходите, за да кандидатстват след завършването си в конкурсите за стаж и работа. Методическа помощ бе оказана от практикуващи специалисти с дългогодишен опит в НАП – доктор по икономика и юрист Гергана Николова и магистър по „Финанси“ и „Стопански и финансов контрол“ – Цанка Дончева.
За всички участници са осигурени сертификати, а за показалите максимално високо качество в теоретичната си подготовка и умение да аргументират презентираната дейност по данъчен контрол, има грамоти и стимулиращи награди. Отличените студенти са: Милена Иванова – трети курс, редовно обучение в специалност „Стопански и финансов контрол“, Кристияна Смилкова – трети курс, задочно обучение в специалност „Стопански и финансов контрол“ и Стефани Спасова – трети курс, редовно обучение в специалност „Стопански и финансов контрол“.