Свищовско училище прави екокът след одобрен проект

Проект под наслов “Уча, спортувам и се ангажирам сред природата = здраве, успехи и бъдеще” на Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов” е сред одобрените в конкурс на МОСВ. Той предвижда дейности в партньорство с родители, граждани, медии и експерти. Поставената цел е чрез него да се повиши ангажираността на родителите на учениците и обществеността с възпитание у подрастващите на екологично съзнание и култура.
Целевият район на проекта се намира в двора на Свищовската гимназия и част от местността Калето в града, известна преди години като Пътека на здравето. Дейностите, които ще се извършат там, ще включват отстраняване на болни, изсъхнали и диворастящи дървета; почистване и транспортиране на отпадъци; монтаж на беседка и перголи, кътове за учене на открито и отдих, фитнес уреди; озеленяване на училищния двор и акция за почистване на изсъхнали и диворастящи дървета на “Пътека на здравето” в парк “Калето”, поясняват от училището.
Конкурсът на МОСВ се реализира чрез ПУДООС по Национална кампания “Чиста околна среда – 2021 г.” на тема “Обичам природата и аз участвам”. Устойчивостта на резултатите ще се гарантира от формираната по време на дейностите позитивна нагласа у участниците към средата, която обитават и последващата им ангажираност с поддържане на създадените кътове за отдих, спорт и разходка, подчертава Сребрина Лилова, зам.-директор в гимназията.

Източник: Янтра днес