Търговската гимназя се включи в съвместна инициатива на българските общини за отбелязване Европейската седмица за намаляване на отпадъците
Медиа:

Търговската гимназя се включи в съвместна инициатива на българските общини за отбелязване Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която тази година ще бъде в периода 21-29 ноември 2020.
В тази връзка всички се запознаха с образователни филми на тема: ,,Разделното събиране на отпадъци”.Какво означава възстановяване, повторна употреба и рециклиране. Крайната цел е предотвратяване образуването на отпадъци. Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми, а по-точно:
– намалява се натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата – никой не иска да живее до сметище, нали?
– запазват се ресурсите ни и се защитава дивата природа – опазваме местообитанията за животни. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане;
– помага за решаването на климатичните проблеми – при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне. Спасените дървета поглъщат въглерод и охлаждат атмосферата;
– рециклирането използва много по-малко електроенергия, отколкото производството от първични суровини.
Когато изхвърляме разделно сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си – за нас и всички след нас!
Решение – в ПДТГ,, Д.Хадживасилев” започват разделно събиране на отпадъци!

Урок 1
https://drive.google.com/file/d/1ylzmLrroIHJQ09Pe7frpNqwhKrH1haWi/view?usp=sharing

Урок 2
https://drive.google.com/file/d/1wJV5VQ9s1vuFUWh-jT4YRgRpHteuoGfx/view?usp=sharing