ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗАХМЕ  ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Медиа:

Днес честваме един от най-важните български празници –  Денят на народните будители.

Днес ние отдаваме почит на делото на книжовниците, на българските просветители, на борците за национално освобождение, на всички знайни и незнайни  българи – будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност, запазили във вековете на чуждо владичество своята българска гордост и памет и съхранили духовните ценности на нацията и нейния морал.

Днес ние честваме Българското Възраждане – време на съзиждане, време на „пиянство на един народ“, но и време на събуждане, онзи величав отрязък от нашето минало, в който се чертае пътят на нацията към просвета, църковна независимост и свобода

Едва ли има друг език, в който мисията на духовния водач да се назовава с метафората на събуждането.

Да си будител, означава да събудиш народа, но събуден той да се впрегне в работа. Да се роди в душата му желание да промени себе си, да промени битието си, да сътвори утрешната история!

Като завет към всички нас звучат нека словата на Васил Априлов, че  „Един народ който има съзнание, култура, наука ,непременно ще има светлина и трайна бъднина”!

Нека всички ние да продължаваме великото дело, съхранило силата на българския дух, стремежа към овладяване на знания и компетентности, желание за постигане на успехи.

Нека заедно да опазим българската духовност!

 

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!