25 специалисти от детски градини в Свищов бяха тествани за COVID-19

Със съдействието на РУО Велико Търново в гр. Свищов бяха предоставени 25 теста за covid-19 за работещите в детските градини педагогически, непедагогически и медицински специалисти. Община Свищов организира тестването. Всички резултати от проведеното изследване са отрицателни.