ТВОРБИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА УЧЕНИЦИ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

По случай 8 март, Международният ден на жената, празник който отразява всички нейни лица – приятелка, съпруга, сестра, както и съкровената й роля на майка, ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ проявиха мисъл и творчество, посветено на майката. Със своята креативност, любов и признание към образа на любимата жена – тяхната майка, Димитър Игнатов от Xa клас и Михаела Илиева от VIIIб клас, успешно съчиниха свои собствени стихотворения на английски език, с което развълнуваха своите майки и за пореден път станаха повод за гордост, както на своя ръководител по английски език – г-жа Милена Георгиева, така и за цялата училищна общност.
Бихме искали да им пожелаем да продължават да творят с такъв плам и да ни радват с приятните изненади, плод на тяхната изобретателност, идейност и да надграждат своя вродент талант!

She is…

She is my friend,
she comforts me when I reach a dead end.
She wakes me up with a kiss,
and makes me fall in a state of bliss.
Even if I fall, I know she will give me a hand.
And I will move on again.
She is a part of me and my soul.
she is my mom, she is my idol!

Mihaela Ilieva – VIIIb

The Mother

The mother is gorgeous, unique thing,

the mother is gentle and beautiful as spring.

The mother gives you cares, calm and happiness

and does everything for you with love and finesse.

She always gives you new and new powers,

now you give her a bouquet of flowers!

Dimitar Ignatov – Xa