Ученици от СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов посетиха Италия по проект Erasmus +
Медиа:

Четирима ученици от СУ „Димитър Благоев“ прекараха една седмица в Италия, придружавани от учител по английски език – Нина Георгиева. Групата пътува по проект на Erasmus + на тема „European republic is under construction“. Партньори на България бяха Португалия, Италия, Испания, Франция, Румъния и Литва.
Общо 49 млади участници от 7 държави се събраха в град Поджардо – община в Южна Италия, провинция Лече, регион Пулия. Обменът се проведе от 03.04 до 10.04.2019 г. Някои от целите на проекта бяха :

повишаване конкурентоспособността на младите хора чрез предоставяне на ясна представа за причините и последиците от европейската интеграция и предотвратяване на неблагоприятните последствия, като например наличието на стереотипи, които прерастват в предразсъдъци;

да разберат политиките на Европейския съюз (ЕС), плюсове и минуси на ЕС, прилагани на практика в страните участнички, да научат и обменят добри практики; насърчаване на европейското сътрудничество между младежите;

предоставяне на възможности за обучение от равнопоставени партньори; възможност за участниците да направят разлика в различните политики и др.

Учениците се върнаха много вдъхновени, амбицирани и въодушевени от всичко, което са видели и научили и с куп нови приятели.
Предстоят още бъдещи срещи и обмени.
 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов