Ученици от СУ „Димитър Благоев“ проведоха изнесен час по родолюбие в Светиниколското училище
Медиа:

Имената на Христаки Павлович, Филип Сакелариевич, Димитър Ценов, д-р Димитър Станчов „оживяха“ като пример за благородство, щедрост и себепожертвователност

На 27 ноември седмокласници от СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов изнесоха урок по родолюбие в Светиниколското училище. Учениците от VII „б“ и VII „г“  клас представиха в разкази и снимки видни свищовци-книжовници, учители, дарители, общественици. Имената на Христаки Павлович, Филип Сакелариевич,  Димитър Ценов, д-р Димитър Станчов „оживяха“ отново, като пример за благородство, щедрост, всеотдайност и себепожертвователност.
Домакин на събитието беше Анна Спасова, ръководител за работа с керамика към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д.Аврамови“. Тя поздрави учениците за инициативата, а след това ги запозна накратко с историята на Светиниколското училище. Накрая им пожела да следват примера на своите достойни съграждани в делата за род и отечество.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов