Учениците от СПГ „Алеко Константинов“ отбелязаха Световния ден за борба със СПИН

Учениците от СПГ „Алеко Константинов“ отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. Децата от 8 „в“ клас поканиха на гости в час на класа г-жа Галя Недялкова – психолог в гимназията. Тя ги запозна със същността, заразяването и превенцията на болестта. Разбрахме, че трябва да сме отговорни за себе си и околните. Бъдете Отговорни!