Учениците от  СУ „Димитър Благоев“ отдадоха почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение
Медиа:

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. Учениците от начален етап на СУ „Димитър Благоев“ отдадоха почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.
Честит празник!